Bity konfiguracyjne (FUSEBITY) ATmega16 i ATmega32
Jeśli nie widzisz menu po lewej stronie kliknij tutaj.
        Stara wersja strony  - fusebity i UISP oraz PonyProg. Sprawdzone z ATmega8 i ATmega16.
Powrót do strony FusebityFabryczne ustawienia "Fuse Low Byte" w ATmega16 to :
11100001 - dwójkowo
E1 - szesnastkowo
BODLEVEL - Wybór progu napięcia przy którym działa BOD
BODEN - włączenie "Brown out detector"
SUT1 - drugi bit wyboru czasu uruchomienia mikrokontrolera
SUT0 - pierwszy bit wyboru czasu uruchomienia mikrokontrolera - fabrycznie włączony
BODEN - włączenie "Brown out detector"
Bity CKSEL0....CKSEL3 służą do wyboru źródła sygnału zegarowego kontrolera


Fabryczne ustawienia "Fuse High Byte" w ATmega16 to :
10011001 - dwójkowo
99 - szesnastkowo
OCDEN - Zezwolenie na debugowanie programu w kontrolerze.
JTAGEN - Włączenie interfejsu JTAG (PORTC). Fabrycznie włączony przez co część portu C (PC2, PC3, PC4 i PC5) jest zarezerwowana dla tego interfejsu.
SPIEN - Zezwolenie na programowanie szeregowe. Fabrycznie włączone. Wyłączenie tego bitu blokuje możliwość programowania szeregowego.
CKOPT - Przełącznik opcji generatora
EESAVE - Zachowywanie zawartości EEPROM przy zapisie do pamięci mikrokontrolera.
BOOTSZ1 - Wielkość pamięci przeznaczona dla kodu "Boot Loader'a"
BOOTSZ0 - Wielkość pamięci przeznaczona dla kodu "Boot Loader'a"
BOOTRST - jeśli zaprogramowany (0), to restart rozpocznie się od "Boot Loader'a"

Wartość
 CKSEL3..0
ATmega16/32
Źródło sygnału zegarowego
SUT1..0
dla BOD
SUT1..0
dla FRP
SUT1..0
dla SRP
Uwagi
0000
Zewnętrzny generator  OSTROŻNIE !
 00  01
10

0001
Wewnętrzny generator na 1MHz 00
01 10 CKOPT=1
0010
Wewnętrzny generator na 2MHz
 00  01
10
CKOPT=1
0011
Wewnętrzny generator na 4MHz 00
01 10 CKOPT=1
0100
Wewnętrzny generator na 8MHz 00
01 10 CKOPT=1
0101
Zewnętrzny generator RC poniżej 0,9MHz   00  01
10

0110
Zewnętrzny generator RC 0,9 do 3MHz
 00  01
10

0111
Zewnętrzny generator RC 3 do 8MHz  00  01
10

1000
Zewnętrzny generator RC 8 do 12MHz  00  01
10

1001
Kwarc zegarkowy 32,768kHz 00 00
01
****CKOPT=0
1010
Rezonator cer. 0,9 do 3MHz  10  11
01

1011
Kwarc 0,9 do 3MHz  01  10
11

1100
Rezonator cer. 3 do 8MHz 10  11
01

1101
Kwarc 3 do 8MHz  01  10
11

1110
Rezonator cer. 8MHz i więcej 10
11
01
CKOPT=0
1111
Kwarc 8MHz i więcej
 01
10
11
CKOPT=0
Uwagi do tabeli:
* BOD - włączony "Brown-Out Detector"
** FRP - szybko narastające napięcie zasilania
***SRP - wolno narastające napięcie zasilania
****CKOPT - w tym przypadku CKOPT powoduje dołączenie wewnętrznych kondensatorów do kwarcu.  Zewnętrzne kondensatory są niepotrzebne.

Trochę gotowców dla różnych ustawień

Kolorem fioletowym zanaczyłem bity zmienione w stosunku do ustawień fabrycznych.

Kwarc 8 do 16 MHz, wyłączony JTAGEN,  wolno narastające napięcie zasilania.


hfuse; JTAGEN wyłączony, zwiększona amplituda drgań (CKOPT=0)
Szesnastkowo (0x) C
9
Zapis w stylu
PonyProg'a
Wartość bitu
11001001
Opis bitu
OCDENJTAGEN
SPIEN
CKOPT
EESAVE
BOOTSZ1BOOTSZ0
BOOTRST

lfuse; 8-16MHz, "Slow Rising Power" (SUT1..0=11)
Szesnastkowo (0x) F
F
Zapis w stylu
PonyProg'a

Wartość bitu
11
1
11111
Opis bitu BODLEVELBODEN
SUT1 SUT0 CKSEL3 CKSEL2CKSEL1 CKSEL0

Kwarc od 3 do 8MHz, wyłączony JTAGEN,  wolno narastające napięcie zasilania.

hfuse; JTAGEN wyłączony,  (CKOPT=1)
Szesnastkowo (0x) D
9
Zapis w stylu
PonyProg'a
Wartość bitu
11011001
Opis bitu
OCDENJTAGEN
SPIEN
CKOPT
EESAVE
BOOTSZ1BOOTSZ0
BOOTRST

lfuse; 3-8MHz, "Slow Rising Power" (SUT1..0=01)
Szesnastkowo (0x) F
F
Zapis w stylu
PonyProg'a

Wartość bitu
11
1
11111
Opis bitu BODLEVELBODEN
SUT1 SUT0 CKSEL3 CKSEL2CKSEL1 CKSEL0

Kwarc zegarkowy 32,768kHz, wyłączony JTAGEN,  wolno narastające napięcie zasilania.


hfuse; JTAGEN wyłączony; włączone wewnętrzne kondensatory  (CKOPT=0)
Szesnastkowo (0x) C
9
Zapis w stylu
PonyProg'a
Wartość bitu
11001001
Opis bitu
OCDENJTAGEN
SPIEN
CKOPT
EESAVE
BOOTSZ1BOOTSZ0
BOOTRST

lfuse; 32,768kHz, "Slow Rising Power" (SUT1..0=01)
Szesnastkowo (0x) D
9
Zapis w stylu
PonyProg'a

Wartość bitu
11
0
11001
Opis bitu BODLEVELBODEN
SUT1 SUT0 CKSEL3 CKSEL2CKSEL1 CKSEL0

Wewnętrzny generator 1MHz, wyłączony JTAGEN

hfuse; JTAGEN wyłączony
Szesnastkowo (0x) D
9
Zapis w stylu
PonyProg'a
Wartość bitu
11011001
Opis bitu
OCDENJTAGEN
SPIEN
CKOPT
EESAVE
BOOTSZ1BOOTSZ0
BOOTRST

lfuse; Generator wewnętrzny 1MHz; "Slow Rising Power" (SUT1..0=10)
Szesnastkowo (0x) E
1
Zapis w stylu
PonyProg'a

Wartość bitu
11
1
00001
Opis bitu BODLEVELBODEN
SUT1 SUT0 CKSEL3 CKSEL2CKSEL1 CKSEL0

Wewnętrzny generator 2MHz, wyłączony JTAGEN

Tabelka "hfuse' jak dla "Wewnętrzny generator 1MHz, wyłączony JTAGEN"

lfuse; Generator wewnętrzny 1MHz; "Slow Rising Power" (SUT1..0=10)
Szesnastkowo (0x) E
2
Zapis w stylu
PonyProg'a

Wartość bitu
11
1
00010
Opis bitu BODLEVELBODEN
SUT1 SUT0 CKSEL3 CKSEL2CKSEL1 CKSEL0

Wewnętrzny generator 4MHz, wyłączony JTAGEN

Tabelka "hfuse' jak dla "Wewnętrzny generator 1MHz, wyłączony JTAGEN"

lfuse; Generator wewnętrzny 1MHz; "Slow Rising Power" (SUT1..0=10)
Szesnastkowo (0x) E
3
Zapis w stylu
PonyProg'a

Wartość bitu
11
1
00011
Opis bitu BODLEVELBODEN
SUT1 SUT0 CKSEL3 CKSEL2CKSEL1 CKSEL0

Wewnętrzny generator 8MHz, wyłączony JTAGEN

Tabelka "hfuse' jak dla "Wewnętrzny generator 1MHz, wyłączony JTAGEN"

lfuse; Generator wewnętrzny 1MHz; "Slow Rising Power" (SUT1..0=10)
Szesnastkowo (0x) E
4
Zapis w stylu
PonyProg'a

Wartość bitu
11
1
00100
Opis bitu BODLEVELBODEN
SUT1 SUT0 CKSEL3 CKSEL2CKSEL1 CKSEL0

Powrót do strony Fusebity