Bity konfiguracyjne (FUSEBITY)  - ATmega48/88/168
Jeśli nie widzisz menu po lewej stronie kliknij tutaj.
        Stara wersja strony  - fusebity i UISP oraz PonyProg. Sprawdzone z ATmega8 i ATmega16.
Powrót do strony FusebityFabryczne ustawienia "Fuse Low Byte" w ATmega48/88/168 to :
01100010 - dwójkowo
62 - szesnastkowo (heksadecymalnie)
CKDIV8 - włączenie dzielnika częstotliwości sygnału zegarowego - fabrycznie włączony
CKOUT - wystawienie impulsów zegarowych na wyjście PD2. Można w ten sposób podać sygnał zegarowy do drugiego mikrokontrolera.
SUT1 - drugi bit wyboru czasu uruchomienia mikrokontrolera
SUT0 - pierwszy bit wyboru czasu uruchomienia mikrokontrolera - fabrycznie włączony
Bity CKSEL0....CKSEL3 służą do wyboru źródła sygnału zegarowego kontrolera. Fabrycznie włączony CKSEL1.

Fabryczne ustawienia "Fuse High Byte" w ATmega48/88/168 to :
11011111 - dwójkowo
DF - szesnastkowo
RSTDISBL - Wyłączenie funkcji RESET. Wówczas można używać tego wyprowadzenia jako wejście lub wyjście ale zewnętrzny reset jest wtedy niemożliwy. Nie będzie można  już przeprogramować kontrolera w trybie  szeregowym. Nie włączaj tej opcji jeśli nie jesteś absolutnie pewien, że wiesz co robisz.
DWEN - Możliwość debugowania programu w kontrolerze. Wówczas wyprowadzenie RESET służy do dwustronnej komunikacji z komputerem.
SPIEN - Zezwolenie na programowanie szeregowe. Fabrycznie włączone. Wyłączenie tego bitu blokuje możliwość programowania szeregowego.
WDTON - Włączenie układu WATCHDOG.
EESAVE - Zachowanie zawartości EEPROM podczas wykonywania przez programator instrukcji kasowania zawartości pamięci mikrokontrolera.
BODLEVEL2 - Jeden z trzech bitów do wyboru progu zadziałania "Brown-Out Detector"
BODLEVEL1 - Jeden z trzech bitów do wyboru progu zadziałania "Brown-Out Detector"
BODLEVEL0 - Jeden z trzech bitów do wyboru progu zadziałania "Brown-Out Detector"
BODLEVEL2 BODLEVEL1 BODLEVEL0 Próg zadziałania BOD
1
1
1
BOD wyłączony
1
1
0
1,8V
1
0
1
2,7V
1
0
0
4,3V
Fabrycznie BOD jest wyłączony.

Wartość
 CKSEL3..0
ATmega48/88/168
Źródło sygnału zegarowego
SUT1..0
dla *BOD
SUT1..0
dla **FRP
SUT1..0
dla ***SRP
0000
Zewnętrzny generator  OSTROŻNIE !
 00  01
10
0001
Zarezerwowane
-----
----- -----
0010
Wewnętrzny generator na 8MHz
 00  01
10
0011
Wewnętrzny generator 128kHz
00 01 10
0100
Kwarc zegarkowy 32,768kHz  00  01
10
***0101
Kwarc zegarkowy 32,768kHz 00 01 10
0110
Rezonator cer. ***"full swing"  0,4 - 20MHz  10  00 (11)
01
0111
Kwarc ***"full swing"  0,4 - 20MHz
01 10 00 (11)
1000
Rezonator cer. 0,4 do 0,9MHz
10
11
00
1001
Rezonator cer. 0,4 do 0,9MHz  ------ ------
00
1010
Rezonator cer. 0,9 do 3MHz  10  00
01
1011
Kwarc 0,9 do 3MHz  01  10
11
1100
Rezonator cer. 3 do 8MHz 10 00
01
1101
Kwarc 3 do 8MHz  01  10
11
1110
Rezonator cer. 8MHz do 16MHz 10
00
01
1111
Kwarc 8MHz do 16MHz
 01
10
11
Uwagi do tabeli:
* BOD - włączony "Brown-Out Detector".
** FRP - szybko narastające napięcie zasilania.
***SRP - wolno narastające napięcie zasilania.
****0101 - w tej konfiguracji CKSEL czas startu za stanów "Power-down" i "Power-save" jest wydłużony (Tabela 7-7).
***full swing - zwiększona wartośc międzyszczytowa oscylacji na XTAL2, prawie równa napieciu zasilania. W tym trybie mikrokontroler pobiera wiekszy prąd. Zwiekszona odpornośc generatora na zakłócenia. Sygnał z XTAL2 może być użyty jako zewnętrzny generator dla drugiego mikrokontrolera.

Powrót do strony Fusebity